Powiedzenie, że przepisy w tym kraju w dobie pandemii, związane z możliwością prowadzenia określonego rodzaju działalności to jak nie powiedzieć nic.

Ustawodawca funduje wszystkim przedsiębiorcom legislacyjny rollercoaster, a nam, odbiorcom poszczególnych usług, dużą niepewność.

Ostatnio jak boomerang wraca do mnie pytanie, no to jak to jest z tymi hotelami?

Nowe rozporządzenie z dnia 6 listopada w sprawie „tzw. nakazów i zakazów” przewiduje, że usługi hotelarskie mogą być świadczone na rzecz:

 1. Podmiotów korzystających z tych usług w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych.
  Ten fragment nie wymaga szczególnego wyjaśnienia.

 1. Korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,

Ten przepis cechuje tak ogromny luz interpretacyjny, że jego zastosowanie może być niezmierzone. O ile dość jasna wydaje się możliwość korzystania z usług hotelarskich w ramach podróży służbowej, która jako taka odbywa się z woli pracodawcy i jest dość dobrze udokumentowana (np. poleceniem wyjazdu służbowego/wystawieniem tzw. delegacji dla pracownika), to już podróż wykonywana w związku z czynnościami służbowymi/zawodowymi/ związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej jest pojęciem bardzo szerokim.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że jeśli jesteś pracownikiem, pracującym zdalnie albo podmiotem współpracującym na podstawie umowy cywilnoprawnej i w umowie, jaką masz z pracodawca/zleceniodawcą Twój pracodawca/zleceniodawca dopuszcza świadczenie pracy (usług) gdziekolwiek, niekoniecznie w domu, nie ma przeszkód prawnych ażebyś pracę swoją świadczył w hotelu, gdzie zawsze możesz umówić spotkanie służbowe stacjonarnie lub on line, jeśli są ku temu warunki techniczne. Ta sama argumentacja może być wyprowadzona w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Niektórzy pytają, no dobrze, ale czy mogę w hotelu przebywać w weekend/święto albo czy mogę zabrać ze sobą dzieci?

Tutaj należy już odpowiedzieć: „to zależy”. Jeśli Twoje dziecko uczy się również zdalnie, trudno sobie wyobrazić, żeby małoletni został sam w domu, jeśli ty wyjeżdżasz służbowo/ w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co do możliwości korzystania z hoteli w weekendy i dni wolne od pracy, również należy odpowiedzieć „to zależy”, bowiem o ile można uzasadnić pracę osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby z nienormowanym czasem pracy/ świadczenia usług w tzw. dni ustawowo wolne od pracy, to już praca pracownika pozostającym w zatrudnieniu klasycznym (praca od poniedziałku do piątku) w obiekcie hotelarskim będzie co najmniej podejrzana.

 1. osób będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,

 2. podmiotów będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 3. osób będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika  z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

W jaki sposób obiekt hotelarski będzie weryfikował gościa pod kątem spełniania przesłanek? Ustawodawca przewidział, że takim dokumentem może być:

 • dokument wystawiony przez pracodawcę (dotyczy gości z p.1 lub 2 lub 3 powyżej)
 • dokument wystawiony przez polski związek sportowy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.poz. 1133), (dotyczy gości z p. 3 powyżej)
 • dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (dot. gości z p. 4 powyżej).
 • pisemne oświadczenie gościa (dotyczy gości z p. 2–5 powyżej).

Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że właśnie ten ostatni dokument będzie najbardziej popularnym i praktykowanym przez podmioty świadczące usługi hotelarskie.

I na koniec, podmioty świadczące usługi hotelarskie. No właśnie, czyli jakie?

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Zgodnie z art. 35 ustawy o usługach hotelarskich, mogą one być świadczone w obiektach hotelarskich.

Jakie mamy rodzaje obiektów hotelarskich?

 1. hotele — obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;
 2. motele — obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;
 3. pensjonaty — obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;
 4. kempingi (campingi) — obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
 5. domy wycieczkowe — obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 6. schroniska młodzieżowe — obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;
 7. schroniska — obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 8. pola biwakowe — obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

Prowadzenie działalności pod rządami przepisów wprowadzanych rozporządzeniami Rady Ministrów niewątpliwie jest stąpaniem po polu minowym, stąd tak ważna wydaje się być szczegółowa znajomość przepisów.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku, poz.1972).
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

Autor: Aleksandra Lorent-Kowalik, radca prawny
stan prawny: 10 listopada 2020 rok