Cała Polska żyła wyborami parlamentarnymi, a tu niepostrzeżenie weszły w życie nowe przepisy, które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki. W październiku 2019 roku bowiem weszły w życie ważne przepisy statuujące – jakże egzotycznie brzmiący — Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który dla lepszego zapamiętania nazwałam pieszczotliwie „CERBER”. Samo utworzenie systemu to realizacja unijnej dyrektywy.

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (czyli przed 13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Zatem jeśli swoją spółkę założyłeś już jakiś czas temu, z pewnością obowiązek ten Cię obejmie, masz jednak na to jeszcze trochę czasu, a konkretnie do 13 kwietnia 2020 roku. Nie zostawiaj jednak tego na ostatnią chwilę.

CERBER to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Jednym z głównych zadań tego rejestru – przynajmniej w założeniu — jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych jak się okazuje może mieć kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, jako że może uniemożliwiać przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie, a to może przełożyć się na zwiększenie zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Obowiązek zgłoszenia do CeRBeRa dotyczy spółek:

  •   jawnych,
  •   komandytowych,
  •   komandytowo-akcyjnych,
  •   z ograniczoną odpowiedzialnością;
  •   prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
  •   akcyjnych, (z wyjątkiem tych notowanych na giełdzie).

Kim jest ów tajemniczy beneficjent rzeczywisty? Ano beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

  •  sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez  posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na  czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
  • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W praktyce – w dużym uproszczeniu — sprowadza się to do tego, że jeśli osoba fizyczna albo spółka mają powyżej 25 proc. akcji lub udziałów, to muszą się w nowym rejestrze znaleźć. Za wpisanie nie zapłaci ani grosza, ale za niewpisanie grożą kary, z których maksymalna może wynieść nawet milion złotych.

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Jeśli będziecie mieli Państwo kłopot z zakwalifikowaniem określonych osób jako rzeczywistych beneficjentów, zespół KAMT Legal jak zawsze służy wsparciem.

Autor: radca prawny Aleksandra Lorent-Kowalik