Obecna wyjątkowa sytuacja w kraju, dalsze obostrzenia i rygory stosowane przez rząd, a także niepewny status wielu przedsiębiorców, ale także zwykłego Kowalskiego, skłania do wielu pytań dotyczących: zawartych umów kredytów gotówkowych, hipotecznych czy firmowych. Sytuacja w kraju jest bardzo dynamiczna, może okazać się w praktyce, że wielu klientów Banków, będzie zmuszonych podjąć działania, ze względu na pogarszającą się sytuację finansową. 

Szef Związku Banków Polskich zarekomendował udzielanie przez Banki, jak najdalej idącej pomocy swoim klientom. A jak w praktyce rozpocząć rozmowy z Bankiem? 

Kilka cennych uwag i sugestii, które pomogą w łatwy sposób przebrnąć przez skomplikowane postanowienia Umów bankowych:

  • Po pierwsze Umowa kredytu, czy to hipotecznego, gotówkowego to Umowa cywilnoprawna stosowana w Prawie bankowym, na jej podstawie strony poczyniły uzgodnienia co do wysokości zadłużenia, rat spłaty kredytu, oprocentowania itd. Przede wszystkim Bank nic nie musi, ale wiadomo, że w obecnej, wyjątkowej sytuacji będzie dążył do porozumienia z klientem.
  • W pierwszej kolejności warto zerknąć do zawartej Umowy z Bankiem i zobaczyć, czy przypadkowo sama Umowa nie zezwala na tzw. wakacje kredytowe i jakie warunki należy spełnić. 
  • W przypadku braku odpowiednich postanowień w łączącej nas z Bankiem Umowie, warto skontaktować się z Doradcą/Opiekunem kredytu lub bezpośrednio udać się do Placówki Banku i rozpocząć rozmowy, aby uzgodnić jakie są warunki odroczenia spłaty rat kredytu na późniejszy okres.
  • Pamiętajmy, że odroczenia płatności nie oznacza, że Bank automatycznie anuluje nam bieżące raty kredytu, odroczenie spłaty to jedynie przesunięcie w czasie spłaty należnego długu na rzecz Banku. W praktyce, okres spłaty kredytu zostanie wydłużony o te właśnie miesiące karencji w spłacie długu. 
  • W trakcie przygotowywania artykułu zrobiłam krótki research, jakie informacje publikują Banki na swoich stronach internetowych. I tak, większość z nich proponuje swoim klientom karencję w spłacie bieżących rat kredytowych od 3 do 6 miesięcy. Na stronach internetowych Banków udostępnione zostały wnioski, które mogą zostać przez klientów przesłane za pośrednictwem komunikacji zdalnej. 
  • Część Banków wprowadza zmiany w Regulaminach opłat i prowizji, aby zawieranie wniosków związanych z odroczeniem spłaty rat, nie wiązało się z dodatkowym obciążeniem dla klientów. 
  • Rada jest jedna, na pewno warto rozmawiać z Bankiem, w obecnej sytuacji, ale także jak wynika z dotychczasowych kroków podjętych już przez większość Banków, podmioty te będą dążyły do podreperowania budżetów polskich przedsiębiorców i indywidualnych klientów. 

Myślę, że temat będzie ewoluował i z pewnością wrócimy jeszcze do kwestii Umów bankowych w jednym z naszych cykli poświęconym zmianom przepisów prawa, ale nie tylko, w dobie pandemii. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357, z 2020 r. poz. 284, 288, 321). 

Autor: Monika Talarczyk – Pogorzelska, radca prawny
stan prawny: 25 marca 2020 rok