Podróże małe i duże, a koronawirus.

Obecna sytuacja sparaliżowała całe nasze dotychczasowe życie, w każdej jego sferze również tej podróżniczej. Wielu z nas miało zarezerwowane wyjazdy tak zagraniczne, jak i krajowe, stąd wielu z Was pyta : 

Co teraz? Czy odzyskam wpłacone pieniądze, jeśli zrezygnuję? Czy ogłoszony stan epidemiczny jest siłą wyższą i czy to uprawnia mnie do bezkosztowej rezygnacji?

Pytań jest wiele i oczywiście każdy przypadek winien być rozpatrywany indywidualnie, jednak można pewne wspólne zasady wyprowadzić dla każdego przypadku.

Ważne jest odróżnienie dwóch kwestii: (A) odwołanie wyjazdu, z uwagi na wstrzymanie ruchu lotniczego (tutaj najczęściej sam Organizator odwołuje imprezę i w takim przypadku wpłacone środki najczęściej podlegają zwrotowi lub proponowane są zmiany terminów) oraz (B) obawa Klientów przed wyjazdem na urlop zaplanowany za kilka miesięcy (na tę chwilę nie wiadomo jakie będą decyzje władz w zakresie przedłużenia stanu epidemicznego).

Obawy Klientów są uzasadnione, jako że w związku z faktem, że na obecnym etapie rozwoju epidemii koronawirusa żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się nim, a w niektórych regionach świata sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Lawinowe rezygnacje z wyjazdów mogą jednak przyczynić się do całkowitego załamania w branży turystycznej. Dlatego postępujmy roztropnie i metodycznie.

Osobiście odradzam postępowanie „z pozycji siły”. Obecny kryzys dotyka wiele, jeśli nie wszystkie (choćby pośrednio) branż/e. Nie da się jednak ukryć, że do tych najbardziej dotkniętych branż należy niewątpliwie branża turystyczna, hotelarsko-gastronomiczna. Dlatego zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzję w przedmiocie anulowania pobytu w hotelu na terenie Polski, czy wycieczki zagranicznej: SPRAWDŹ JAKIE SĄ WARUNKI ODWOŁANIA REZERWACJI W UMOWIE, JAKĄ ZAWARŁEŚ LUB TEŻ SPRAWDŹ JAKIE INNE OPCJE PROPONUJE TWÓJ ORGANIZATOR.

Często należy sięgnąć do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Turystycznych, które dostępne są na stronie www biura podróży, z którego korzystałeś/aś. Tam znajdziesz terminy anulowania rezerwacji i wysokość opłat z tytułu rezygnacji. Tam również mogą znaleźć się klauzule dot. tzw. Siły wyższej/nieprzewidzianych okoliczności, które mogą dać Ci prawo do rezygnacji bezkosztowej (np. TUI, p 6.6. Warunków Imprezy Turystycznej). 

Wiele biur podróży kopiuje do swoich OWU przepis art. 47 ust. 4 ustawy  z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który stanowi, że „podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie”.

Powyższa podstawa prawna może – w określonych przypadkach — uprawniać do bezkosztowej rezygnacji z Imprezy.

Analiza Twojej umowy powinna poprzedzać kontakt z Organizatorem Imprezy Turystycznej, tj. najpierw poznaj swoje prawa, a później próbuj je wyegzekwować.

Następnie, w zależności od tego co ustalisz, zastanów się CZY NIE WARTO JEDYNIE ZMIENIĆ TERMINU REZERWACJI, często zmiana terminu jest korzystniejsza aniżeli całkowita rezygnacja (np. ITAKA). Dodatkowo, takie postępowanie nie zrujnuje całkowicie Organizatora Imprezy Turystycznej i pozwoli mu jako tako zarządzać kryzysem. 

Podsumowując:

  • Najpierw ustal co jest przyczyną chęci Twojej rezygnacji, przeszkody obiektywne (np. zawieszenie połączeń lotniczych) czy obawa.
  • Sprawdź swoją umowę, Ogólne Warunki Usług, czy zasady rezygnacji.
  • Skontaktuj się ze swoim Organizatorem, spróbujcie wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie (może przesunięcie terminu?).
  • Działaj roztropnie, nie pochopnie.

Powodzenia, do zobaczenia „na szlaku”.

Autor: Aleksandra Lorent-Kowalik-radca prawny
(Stan prawny na 18 marca 2020 r.)