O nas
Krzysztof Pietrzak
Aleksandra Lorent-Kowalik
Monika Talarczyk-Pogorzelska
Tomasz Bartkowiak
O nas

Jesteśmy zespołem młodych, ale już doświadczonych radców prawnych. Siedziba KAMT Legal znajduje się w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 51/2, ale już dziś działamy też w innych miastach Wielkopolski oraz w Warszawie (wkrótce otwarcie warszawskiego biura).

 

Pracując w kancelariach prawnych, kancelariach komorniczych, ZOZ-ach i spółkach prawa handlowego zdobyliśmy cenne doświadczenie i nauczyliśmy się jak skutecznie pracować w relacji Klient-Radca. Stawiamy na staranność i sprawność w działaniu.

 

Stawiamy na rozwój i ciągłe samodoskonalenie.

 

KAMT to nie tylko pierwsze litery imion założycieli KAMT Legal, ale również Ambicja – Merytoryka i Troska o Klienta.

 

Zapraszamy do kontaktu
Zespół KAMT Legal Kancelarie Prawne

Krzysztof Pietrzak

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2006 roku. Doświadczony praktyk sądowy, a ponadto wieloletni asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Od 2011 r. radca prawny zrzeszony w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego, której głównym obszarem praktyki jest prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

W ramach Kancelarii obsługuje zarówno pracodawców (reprezentacja przed sądami pracy w sporach z pracownikami; reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy; prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi), jak i pracowników (dochodzenie roszczeń związanych z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę; dochodzenie roszczeń z tytułu nadgodzin; dochodzenie roszczeń z dyskryminacji oraz mobbingu).

W zakresie prowadzenia Kancelarii, prowadzi również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, reprezentując w postępowaniach windykacyjnych, dochodząc roszczeń z tytułu umów inwestycyjnych, prac budowlanych.

Posiada doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie ochrony podatkowej pracodawców.

Prywatnie pasjonat muzyki rockowej, gitarzysta.

Aleksandra Lorent-Kowalik

Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik z ponad 12 – letnią praktyką. Doświadczona procesualistka. Specjalizująca się głównie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców (również tych z sektora publicznego) i cywilistyce. Zapewniająca obsługę również w jęz. angielskim (posiadaczka certyfikatu TOLES Advanced). Zainteresowana mediacją i innymi sposobami pozasądowego rozstrzygania sporów. Ukierunkowana na ustawiczne uzupełnianie wiedzy tak z zakresu prawa, jak i zagadnień pozaprawnych i okołobiznesowych (np. wykorzystanie metod negocjacyjnych w obsłudze sporów). Swoje doświadczenie buduje współpracując z innymi podmiotami świadczącymi pomoc prawną oraz obsługując przedsiębiorców z różnych sektorów (prywatny, publiczny czy NGO). Wieloletnia współprowadząca program prawniczy w lokalnej stacji WTK pt. „Masz prawo”.

 

Prywatnie najlepiej odpoczywa przy jazzie, dobrym kryminale i planując kolejne podróże do Włoch.

Monika Talarczyk-Pogorzelska

Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce zagadnień związanych z prawem gospodarczym, prawem nieruchomości, prawem cywilnym oraz prawem spółek handlowych. Obecnie działa bardzo prężnie na rynku nieruchomości, obsługując znane podmioty z branży deweloperskiej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych, a także innych podmiotów zobligowanych do naprawienia szkody. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała współpracując z Kancelariami Radców Prawnych na terenie Warszawy i Poznania, poprzez współpracę z Biurem syndyka masy upadłości, deweloperami, pełniąc stanowisko Radcy Prawnego w Biurach Zarządu Spółek Kapitałowych. Uczestnik szkoleń z zakresu wielu dziedzin prawa, a także różnych aspektów biznesu. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, aby doradzając klientom, wykraczać poza ramy prawne, zapewniając jednocześnie rolę negocjatora i doradcy biznesowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości i obecnie ukierunkowana jest na uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy majątkowego.

 

Prywatnie – miłośnik podróży, dobrej książki i sportów zimowych.

Tomasz Bartkowiak

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2004r. Skończył również podyplomowe studia z zakresu bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także jest posiadaczem Europejskiego Certyfikatu Bankowca (EFCB). Głównym obszarem praktyki jest obsługa podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, w tym również reprezentacja tych podmiotów w sporach sądowych, negocjacjach z NFZ i Ministerstwem Zdrowia, tworzenie kontraktów ze świadczeniodawcami świadczeń opieki zdrowotnej, a także organizacja wewnętrzna Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, kompleksowa obsługa przedsiębiorców, obejmująca m. in. doradztwo z zakresu prawa pracy, rozwiązywanie sporów zbiorowych, tworzenie układów zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, reprezentowanie przedsiębiorców w procesach sądowych oraz windykacja należności, obsługa klientów indywidualnych w sporach cywilnych oraz z zakresu prawa rodzinnego.

 

Prywatnie pasjonat żeglarstwa, doświadczony żeglarz morski, mający za sobą m. in. rejs na Islandię. Interesuje się również piłką nożną.